KDO JE E-TRANS?

Spletna logistična aplikacija E-trans pokriva/digitalizira kar najbolj širok spekter aktivnosti za organiziranje prevozov.
Bogata zakladnica možnosti in uporabnih podatkov omogoča planiranje, organiziranje in nadziranje prevozniške logistike tako operativi kot tudi različnim nivojem menedžmenta.
Z uporabo E-transa se izjemno poveča učinkovitost logistov in pomembno zmanjša  stroške, povezane z logistiko. Popolna digitalizacija omogoči hitrejše, natančnejše in preglednejše delo tako logistične službe kot prevoznikov.
Programska rešitev E-Trans je v svojem bistvu platforma na kateri se sreča povpraševanje proizvodnih podjetij, ki sodelujejo z več kot enim prevozniškim podjetjem in imajo na dvorišču nekaj transportnih vozil dnevno ter ponudbo prevozniških podjetij.
S povečevanjem števila transportov, lokacij nakladov in razkladov se ugodni učinki uporabe E-transa ekstremno še povečujejo.
POSTOPEK IZVEDBE STORITVE
• Analiza obstoječega stanja
• Optimizacija procesa organizacije prevozov
• Prilagoditev in implementacija programske rešitve
• Izobraževanje in uvajanje uporabnikov
• Strokovna podpora pri vzpostavitvi sistema
• Nadgradnje in prilagoditve sistema po željah naročnika
KAJ PRIDOBITE?
• Znižanje stroškov transportne logistike
• Učinkovito in transparentno poslovanje
• Povečanje dobavne zanesljivosti (just in time)
• Hitra in učinkovita komunikacija z vsemi deležniki
• Večjezična spletna aplikacija omogoča globalno uporabo
• Povezava s sistemom ERP na vhodu in izhodu; npr. SAP
• Modularnost, prilagodjivost, razširljivost
Katera področja zajema E-trans?
• Zbiranje in urejanje prevoznih potreb v podjetju
• nadzor cen po posameznih prevozih
• možnost vnaprejšnjega izračunavanja cen
• možnost borznega pridobivanja optimalne cene
• izbiranje optimalnega prevoznika
• lažje planiranje na dobavi in odpremi

 E-TRANS UČINKOVITO:

omogoča naročanje in spremljanje prevozniških storitev po kvaliteti in obsegu
omogoča transparetno poslovanje in nadzor stroškov
pomaga pri izboru optimalnega prevoznika in relacije
omogoča “najave” prevozov, ki jih organizirajo dobavitelji ali kupci.
izjemno olajša preverjanje in likvidacijo prejetih računov
avtomatsko deli prevozniške stroške in prenese v ERP (npr. SAP).
vsebuje mnogo drugih inovacij, ki povečujejo učinkovitost in profitabilnost celega poslovnega sistema.
KONTAKT

FUNKCIONALNOSTI PROGRAMSKEGA PAKETA “E-TRANS”Zaradi inovativnih in preverjenih rešitev nam podjetja zaupajo.

ORGANIZACIJA PREVOZA

 • centralna naročila – zbiranje podatkov in posredovanje;
 • enostavno načrtovanje – odpreme, odpoklica;
 • optimizacija prevozov – združevanje prevozov glede na smer in čas;
 • optimizacija časa in stroškov – naročanje, avtomatsko razvrščanje in obveščanje, organizacija prevoza in dostava;
 • komunikacija – pravočasno obveščanje, posredovanje povpraševanja, spremljanje in prijava naročil, prijava v sistem, usklajevanje dogovorov in potrditve.

SPREMLJANJE IZVEDBE

 • kontrola izvedbe – točnost dostav, prevzem naročil, vrste prevoza, odgovornost;
 • razporeditev virov – glede na možnost izvedbe in obremenitve;
 • nadzor – vstopi in izstopi, red in preglednost, vpoklic vozil;
 • podpora – izredni dogodki, zaporedne odpreme.

ANALIZA

 • analiza opravljene storitve – pregled izvedenih storitev, preverjanje;
 • vrednotenje stroškov – rangiranje prevoznih storitev in analiza izborov;
 • pregled poslovanja – hiter dostop do podatkov in priprava poročil;
 • načrtovanje in pogajanje z izvajalci in na podlagi kakovostnih podatkov;
 • statistični podatki – pregled stroškov, hitre analize, združevanje podatkov.

OBRAČUN STORITEV

 • učinkovit obračun storitve – dosleden postopek priprave specifikacije, obračun storitve, potrditve, periodični računi;
 • izstavitve računov – enostavna obdelava faktur
 • samodejna likvidacija – ob nespremenjenih pogojih
 • pregleden nadzor – deljenje stroškov glede na stroškovna mesta
 • prenos podatkov – v informacijski sistem (ERP) podjetja.

SKLADIŠČE / VRATARNICA

Vratar, skladiščnik, odpremnik in drugi zadolženi imajo popoln pregled nad prevozi / vozili, ki:

 • so naročeni na določen dan
 • že čakajo pred podjetjem
 • so vstopili v podjetje
 • so podjetje zapustili

ŠOFER

Modul omogoča, da se vozniki/ šoferji s pomočjo zaslona na dotik, sami prijavijo, ko prispejo pred podjetje. Vgrajen je tudi preprost varnostni mehanizem, da se ne morejo prevzeti napačnega materiala.

Omogočena jim je jezikovna izbira v 10 jezikih.

NAJAVE PREVOZOV

Velik problem so  vozila, ki se nenapovedano znajdejo na dvorišču in njihov razklad “pokvari” urnik  razkladon in nakladov za ostala vozila.

S tem modulom se dobavitelj in kupec blaga na preprost in učinkovit način uskladita za natančen čas naklada oz. razklada, kar bistveno olajša planiranje nakladalnih ekip.

PREVOZNIŠKO PODJETJE

 • pregledovanje in potrjevanje razpisanih oz. že dodeljenih prevozov
 • oddaja ponudb in sprememb, ki vlivajo na ceno prevoza
 • potrjevanje specifikacij opravljenih prevozov (osnova za račun)
 • spremljanje pomembnih obvestil

REFERENČNA PODJETJA

Kontaktirajte nas!